Nowa edycja Branżowych Programów Promocji

Już niebawem Ministerstwo Rozwoju uruchamiać będzie kolejną edycję Branżowych Programów Promocji (BPP). Doświadczenia poprzednich BPP pozwoliły resortowi na wybór najbardziej perspektywicznych sektorów gospodarki oraz aktualizację katalogu kosztów podlegających refundacji.

Branże dla których zatwierdzono programy promocji to: polskie specjalności żywnościowe, IT/ICT, meble, jachty i łodzie rekreacyjne, kosmetyki, usługi prozdrowotne, sprzęt medyczny.

screenshot_9.jpg

Międzynarodowe Targi Poznańskie jako w ekspert w promocji wielu segmentów przemysłu będą składać oferty w przetargach ogłaszanych przez Ministerstwo Rozwoju na realizację programów branżowych, a jako potencjalny wykonawca, zachęcają przedsiębiorców do zapoznania się z informacjami dotyczącymi BPP dostępnymi na stronie: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/branzowe-programy-promocji/

 

Udział w programach promocji umożliwi przedsiębiorcom ekspansję na nowe, perspektywiczne rynki pozaunijne, często odległe i kosztowne, których ze względu na istniejące ryzyko i koszty przedsiębiorcy dotąd nie brali pod uwagę w swoich planach eksportowych. Na większości z tych rynków działania promocyjne polskich przedsiębiorców uzupełnione zostaną o działania informacyjne oraz medialne, które wzmocnią przekaz promocyjny. Wszystkie działania podejmowane w ramach programu wzmocnione zostaną ideą Marki Polskiej Gospodarki, tak aby budować świadomość marki i umacniać jej pozycję na rynkach zagranicznych.

[ Wstecz ]